1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Dienes-Nagy Bt.

Képviseli: Dienes István ügyvezető igazgató
Székhely: Debrecen, Herpay Gábor utca 39.
Postacím: Debrecen, Herpay Gábor utca 39.
Adószám: 22579036-1-09
E-mail: dienes.istvan@tm.org
Telefon: +36/20-615 4456
Honlap: www.dienesnagy.hu

 1. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

Az ismertető előadásokra történő regisztrációval, tanfolyamokra való jelentkezéssel és hírlevélre való feliratkozással kapcsolatos adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV;
 2. b) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1525874881764&uri=CELEX:02016R0679-20160504.
 1. ISMERTETŐ ELŐADÁSOKRA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
név az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
e-mail az esetleges kapcsolatfelvételhez (lásd alább) elengedhetetlenül szükséges
telefonszám opcionális, szintén az esetleges kapcsolatfelvétel célját szolgálja

A fenti adatokat azért kérjük el a regisztrációkor, mert korlátozott az előadásaink helyszínéül szolgáló termek befogadóképessége, és így követjük nyomon az adott előadásra regisztráló személyek számát.

Ezenkívül előfordulhat olyan eset is, amikor különböző okok miatt esetleg megváltozik az előadás  színhelye és/vagy időpontja. Az ilyen esetekben a Dienes-Nagy Bt e-mailben és/vagy telefonon értesíti az előadásra regisztrált személyeket a változásról.

Telefonszám megadása nem kötelező (opcionális).

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatokat tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy tartalmazza az Ön nevét. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információ(ka)t tartalmaz.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama

A Dienes-Nagy Bt az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A hozzájárulását a(z) dienes.istvan@tm.org e-mail címre küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja.

3.4. Hozzáférés az Ön által megadott adatokhoz

Ezekhez az adatokhoz Dienes-Nagy Bt adatkezelői (Dienes István) férnek hozzá.

 1. TM-TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
vezeték- és utónév az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
születési dátum az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges, a tanfolyamdíj kategóriájának megállapításához szükséges információ
életkor a tanfolyamdíj kategóriájának megállapításához szükséges információ
családi állapot belső statisztikai célból szükséges információ, valamint adott esetben a tanfolyamdíj kategóriájának megállapításához szükséges információ
irányítószám az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
település az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
utca, házszám (em., ajtó) az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
telefonszám kizárólag a TM-tanfolyammal kapcsolatos esetleges kapcsolatfelvétel célját szolgálja
e-mail kizárólag a TM-tanfolyammal kapcsolatos esetleges kapcsolatfelvétel célját szolgálja
iskolai végzettség belső statisztikai célból szükséges információ
foglalkozás a marketingtevékenységünk kialakításához, illetve eredményességének méréséhez szükséges információ, valamint a tanfolyamdíj kategóriájának megállapításához szükséges információ
esetleges egyéb személyiségfejlesztő technikák gyakorlása a TM-tanfolyam megtartásához, annak esetleges személyre szabásához szükséges információ
a jelentkező lelkiállapota a TM-tanfolyam megtartásához, annak esetleges személyre szabásához szükséges információ
az alvás minősége a TM-tanfolyam megtartásához, annak esetleges személyre szabásához szükséges információ
egészségi állapot a TM-tanfolyam megtartásához, annak esetleges személyre szabásához szükséges információ
pszichiátriai kezelés a TM-tanfolyam megtartásához, annak esetleges személyre szabásához szükséges információ
kábítószer-használat a TM-tanfolyam megtartásához, annak esetleges személyre szabásához szükséges információ, a TM-tanfolyam elvégzésének elengedhetetlen feltétele, hogy a jelentkező a személyes tanítást megelőző legalább 15 napban ne használjon semmilyen kábítószert
gyógyszerhasználat a TM-tanfolyam megtartásához, annak esetleges személyre szabásához szükséges információ
születési hely az adatkezelési hozzájáruláshoz szükséges információ
anyja neve az adatkezelési hozzájáruláshoz szükséges információ

A TM-tanfolyamra történő jelentkezéskor Ön írásban nyilatkozik arról, hogy a tanfolyam keretében megszerzett ismereteket bizalmasan, kizárólag az Ön személyes TM-gyakorlásához használja, és nem kísérli meg mások tanítását. A személyes adatok egy részének (tipikusan: vezeték- és utónév, születési dátum, cím és telefonszám) bekérését ez is indokolja.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatokat tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy tartalmazza az Ön nevét. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információ(ka)t tartalmaz.

4.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

4.3. Az adatkezelés időtartama

A Dienes-Nagy Bt az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A hozzájárulását a(z) dienes.istvan@tm.org e-mail címre küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja.

Mindazonáltal felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a 4.1. pontban megadott személyes adatainak törlését kéri, akkor a törlést követően Ön véglegesen nem tud részt venni olyan haladó tanfolyamokon, illetve rendezvényeken, amelyekhez alapfeltétel a TM-tanfolyam elvégzése, illetve a TM egy bizonyos idő óta történő gyakorlása.

 1. A KREATÍV INTELLIGENCIA TUDOMÁNYA, A HÉT TUDATÁLLAPOT, A SPIRITUÁLIS FEJLŐDÉS, A MAHARISHI JÓGA, A SAJÁT PULZUSUNK OLVASÁSA, AZ ÉTREND, A MEGELŐZÉS, A MAHARISHI DZSJÓTIS, ILLETVE A MAHARISHI SZTHÁPATJA VÉDA TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 

5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
e-mail kizárólag a tanfolyammal kapcsolatos esetleges kapcsolatfelvétel célját szolgálja, továbbá erre az e-mail címre Ön automatikusan megkapja a jelentkezéskor megadott adatokat
kategória (pl. felnőtt, diák, nyugdíjas stb.) a Maharishi Védikus Tudománya Alapítvány és a Dienes-Nagy Bt közötti elszámoláshoz szükséges információ
vezeték- és utónév az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
születési dátum az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
Ön… (meditáló, szidha vagy TM-tanár): statisztikai célokat szolgáló információ
telefonszám kizárólag a tanfolyammal kapcsolatos esetleges kapcsolatfelvétel célját szolgálja
a TM-tanfolyam dátuma és helye a tanfolyamra való jelentkezés jogosultságának ellenőrzéséhez szükséges
ki az Ön TM-tanára? a tanfolyamra való jelentkezés jogosultságának ellenőrzéséhez szükséges
csoportkép hozzájárulás a tanfolyam végén készített csoportképen való szerepléshez és a csoportképnek a Maharishi.hu honlapon történő közzétételéhez
tanfolyamszabályzat a tanfolyamszabályzat elfogadása
honnan értesült erről a tanfolyamról? a marketingtevékenységnek kialakításához, illetve eredményességének méréséhez szükséges információ

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatokat tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy tartalmazza az Ön nevét. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információ(ka)t tartalmaz.

5.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

5.3. Az adatkezelés időtartama

A Dienes-Nagy Bt az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezelik.

A hozzájárulását a(z) dienes.istvan@tm.org e-mail címre küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja.

 1. HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 

6.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
e-mail a Dienes-Nagy Bt a megadott e-mail címre küldi ki a hírlevelet

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatokat tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy tartalmazza az Ön nevét. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információ(ka)t tartalmaz.

6.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

6.3. Az adatkezelés időtartama

A Dienes-Nagy Bt az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezelik.

A hozzájárulását a(z) dienes.istvan@tm.org e-mail címre küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja. Emellett minden egyes e-mail láblécében is jól látható módon szerepelnek a leiratkozáshoz szükséges információk.

 

 

 1. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS ADATBIZTONSÁGI KÉRDÉSEK

7.1.  Adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás

Az  Ön  által  megadott  személyes  adatokhoz  a Dienes-Nagy Bt által megbízott adatkezelő férhet csak hozzá feladatának  ellátása  érdekében,  így  például  elszámolások és nyilvántartások készítése, valamint szervezési célból. Emellett  például  a Dienes-Nagy Bt képviseletét  ellátó  ügyvéd  szintén megismerheti  a  személyes  adatait, amennyiben ezt valamilyen jogi eljárás szükségessé tenné.

A Dienes-Nagy Bt csak kivételes, illetve jogszabályban meghatározott esetekben adja át az Ön adatit harmadik félnek, így például:

 1. a) az Önt érintő  ügyben  bírósági  eljárás  indul,  és  az  eljáró  bíróság  számára szükséges  az  Ön  személyes  adatait  tartalmazó  iratok  átadása,
 1. b) a rendőrség  megkeresi  a Dienes-Nagy Bt.-t,  és  a  nyomozáshoz  az  Ön  személyes

adatait  tartalmazó  iratok  továbbítását  kéri.

Az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítjuk külföldre, illetve külföldi magán- vagy jogi személy részére.

7.2.  Adatbiztonsági  intézkedések

A Dienes-Nagy Bt az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag a Dienes-Nagy Bt által hozzáférhető módon, papír alapon (TM-tanfolyami jelentkezések), illetve on-line tárhelyen (Google Drive/Mail Chimp) és külső merevlemezen (az 5. pontban szereplő tanfolyamok és hírlevél) tárolja.

Az on-line tárhelyhez való hozzáféréshez kétlépcsős azonosítás szükséges, ami a jelszó megadása mellett egy SMS-ben küldött, hat számjegyű azonosító kód megadását is szükségessé teszi.

A Dienes-Nagy Bt mindent megtesz annak érdekében,  hogy védje az Ön személyes  adatait, többek között a jogosulatlan hozzáféréssel vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatásával szemben.

 

 1. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

8.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön  az  1.  pontban  megadott  elérhetőségeken  keresztül,  írásban  tájékoztatást  kérhet  a Dienes-Nagy Bt -től,  hogy  a Dienes-Nagy Bt. tájékoztassa Önt az alábbiakról:

 1. a) milyen személyes adatait,
 1. b) milyen jogalapon,
 1. c) milyen adatkezelési céllal,
 1. d) milyen forrásból,
 1. e) mennyi ideig kezeli,
 1. f) a Dienes-Nagy Bt kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz

biztosított  hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Dienes-Nagy Bt az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott  elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött  levélben teljesíti.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Dienes-Nagy Bt módosítsa valamely személyes adatát, így például bármikor megváltoztathatja  az e-mail címét vagy postai elérhetőségét.

A Dienes-Nagy Bt az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott  elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött  levélben  teljesíti.

8.3. Törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Dienes-Nagy Bt törölje az Ön személyes adatát.

A  törlési kérelmet a Dienes-Nagy Bt abban az esetben utasítja el, ha jogszabály vagy belső  szabályzat a Dienes-Nagy Bt.-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.

Ha nincs ilyen kötelezettség, a Dienes-Nagy Bt az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül  teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím)  küldött levélben értesíti Önt.

8.4. Zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Dienes-Nagy Bt zárolja az Ön személyes adatait. A zárolás addig tart, amíg az Ön által  megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a Dienes-Nagy Bt jogellenesen kezelte az Ön adatait, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági  vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy Dienes-Nagy Bt. ne törölje az Ön adatait. Ez esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Dienes-Nagy Bt tovább tárolja az Ön személyes adatait, és csak a megkeresést követően törli azokat.

8.5.  Tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az  adatkezelés ellen, amennyiben a Dienes-Nagy Bt az Ön személyes adatait közvetlen  üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos  kutatás  céljából  továbbítaná, illetve  felhasználná.

Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a Dienes-Nagy Bt az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a Dienes-Nagy Bt kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,  kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a  személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a  Levéltár számára.

 1. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

9.1. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Dienes-Nagy Bt -vel szemben.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is  megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét       ezen a linken           tekintheti meg: birosag.hu/torvenyszekek