Hazánkban is történtek már próbálkozások a TM oktatásban történő meghonosítására. Ezek között vannak hosszabb (1-2 év) és rövidebb éltű példák is. A TM tartós bevezetéséhez azonban felsőbb, állami szintű anyagi és elvi támogatásra lenne elsősorban szükség, hiszen e projektek tartósan csupán az anyagi források hiánya miatt nem maradhattak fenn. Ahogy a külföldi példák is mutatják, a tudatalapú oktatás bevezetésének két lehetősége: a magán iskola rendszerű megvalósítás, illetve az állami támogatást élvező kormányzati bevezetés, ahogy ez Brazíliában is történik.

TM tanárként magunk a következő iskolaprojektek elindításában vagy lebonyolításában vettünk részt. A további, kollégáink által vezetett magyar projekteket a .http://www.kreativcsend.hu oldalon találhatják

Budapest – Mantra Szabadegyetem 2009

A Mantra Szabadegyetem vezetősége 2009-ben úgy döntött, hogy a hallgatói részére elérhetővé teszi a TM-et.

2009 szeptembere és decembere között 300-an végezték el a TM-tanfolyamot, ami Magyarországon az eddig legnagyobb létszámú csoportos tanítást jelentette.

Az egyetem hallgatói hétvégenként, az egyetemen folytatott tanulmányaik részeként, általában 80-100 fős csoportban gyakorolták a TM-et.

Az érdeklődők 2010 januárjától felvehették a Kreatív Intelligencia Tudománya (KIT) tanfolyamot, melyből záróvizsgát is tettek. A KIT-tanfolyam 33, Maharishi Mahesh Yogi által tartott előadásból áll, mely a TM elméleti alapját adja.

http://www.kreativcsend.hu/budapest-2009/

Sajóecseg 2010

A korábban megtartott tájékoztató előadásokat követően 2010 januárjában kezdtük el Miskolc mellett, Sajóecsegen, az Alternatíva Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola pedagógusainak a TM-tanfolyamot. A tanári kar több mint 80 %-a, azaz összesen 8 fő sajátította el a TM technikát.

A TM-tanítást 2010 márciusában folytattuk a diákok körében. Ekkor 6 negyedikest, 1 hatodikost, 14 nyolcadikost, 5 kilencedikest és 6 tizenkettedikest tanítottunk meg. Az áprilisban megtanított 4 kisiskolással együtt összesen 39 gyermek tanult meg meditálni, a 70 fős iskola tanulóinak tehát több mint 50 %-a kezdte el a Kreatív Csend  programot.

A projekt áprilisi folytatásában a meditáló gyerekek szülei kaptak lehetőséget a TM elsajátítására. Összesen 16 szülő kezdett el meditálni, mellettük az iskola legkisebbjei, azaz 4 elsőosztályos kisdiák és 1 óvodás kislány, akiknek a szülei az iskola pedagógusai.

Összesen tehát 63 fő kezdte meg Kelet-Magyarországon a rendszeres, napi kétszeri csoportos meditációt.

A diákoktól és a pedagógusoktól kapott visszajelzések szerint a gyerekek amellett, hogy nagyobb kedvet éreznek a tanuláshoz, jobban tudnak figyelni az órákon és a pedagógusok is megjegyezték, hogy olyan feladatok megoldására is képesek voltak, amelyeket korábban nem, vagy csak nehezen tudtak elvégezni.

A sikereken fellelkesülve az iskola honlapján fel is tüntették a Transzcendentális Meditációt.

http://www.kreativcsend.hu/sajoecseg-2010/

Körösszakál 2010-2012

A projektet a tanári kar és az igazgató megtanításával indítottuk el, s kollégáink 2012-ben vállalták fel a projekt egész iskolára való kiterjesztését. További részleteket a megadott linken találhatnak.

http://www.kreativcsend.hu/korosszakal-2012/

Mátraszentimre 2010

Mátraszentimrén egyéb akadályok miatt mindössze az igazgató és a tanári kar sajátította el a technikát.

AFelső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvodában 2010. augusztus 24-én kezdődött a Kreatív Csend program.

Az iskola igazgatója és pedagógusai, valamint a település polgármestere – összesen 12 fő – végezték el a TM-tanfolyamot. Ezt követően naponta két alkalommal meditált együtt a tanári csoport. A rendszeres TM-gyakorlást a TM-tanárokkal való heti egy találkozó egészítette ki, amelyek keretében a meditálók további elméleti ismereteket szereztek a TM gyakorlásáról.