03Az agykutatók azt találták, hogy a Transzcendentális Meditáció gyakorlása alatt az agy sokkal koherensebb, avagy rendezettebb, összeszedettebb lesz, illetve a napi kétszeri rendszeres gyakorlás eredményeképpen az agyműködés hatékonyságának növekedése idővel még tovább fokozódik. Ez a hatás aztán a meditáción kívül, a napi életben is megmarad, ekképpen az egyén szellemi teljesítőképességét és egészségi állapotát is javítja.

 

Mi az agyhullám koherencia?

002

Minden ember agya finom elektromos impulzusokat bocsájt ki, melyeket EEG (elektroenkefalográf) készülékkel mérni és rögzíteni lehet. Az EEG mérésnél a szenzorok (elektródák) a fejbőrre kerülnek, hogy az agy elektromos aktivitását vegyék és rögzítsék. A készülékkel mért adatokat klinikai és kutatási célokra egyaránt lehet használni. Egy tipikus EEG minta nem meditáló egyénnél. Minden egyes vonal a fejbőrre helyezett elektróda szenzor kimeneti jeleit mutatja.

Az EEG mérés az agyhullám hullámhosszait – vagy frekvenciáit – azonosítja. A hétköznapi éber tudatállapotban az EEG minták általában szétszórtak, rendezetlenek és gyorsan váltakoznak. Ezzel szemben a Transzcendentális Meditáció gyakorlása alatt az elme lenyugszik, az agyhullámok ritmikus és rendezett mintázatot vesznek fel – „fázisba” kerülnek – s a frontális lebeny elég nagy területén szinkronban mozognak (ahogy az alsó képen látjuk), s fokozatosan átterjednek az agy hátulsó területeire is. Ezt nevezik EEG koherenciának.

 

001Magas EEG koherencia TM gyakorlás közben

A TM gyakorlás alatt rögzített EEG mintázat. A vonalak egyszerre mozognak fel és le, azaz az agyhullámok többé már nem szétszórtak, hanem „fázisba” kerülnek, ami arra utal, hogy a neuronok egymással harmóniában tüzelnek, az alpha2 frekvenciájában. A nagyobb agyhullám koherencia összefügg az integráltabb, hatékonyabb gondolkodással és viselkedéssel, beleértve a magasabb szintű intelligenciát, kreativitást, tanulási képességet, érzelmi stabilitást, erkölcsi érvelést, magabiztosságot és a kevesebb szorongást.

Minden agyra vonatkozó, pozitív jellemző, az agy koherens, avagy rendezett működésétől függ. Az idegkutatók legutóbbi tanulmányai szerint a világ legjobb atlétáinak magasabb EEG koherenciája van, mint a kontroll csoport tagjainak. S a felmérések szerint a legjobb teljesítményt nyújtó vezérigazgatók is nagyobb koherenciát mutatnak, mint más vezető beosztású társaik.

A kutatók régóta tudják, hogy a legtöbb tapasztalat, legyen az érzékszervi, vagy megismerő, az agy egy bizonyos területét veszi igénybe. A TM gyakorlás alatt vizsgált agyi minták viszont azt mutatták, hogy a módszer az agy egészen nagy területén képes feléleszteni a koherenciát, ezzel az agy aktivitásának hatékonyabb összerendezését teremti meg, s elősegíti a kutatók által „teljes agyműködés”-nek nevezett működési mód kialakulását.

increased-brain-wave-coherence

Növekvő agyhullám koherencia a TM gyakorlása alatt

A TM technika gyakorlása alatt megjelenő agyhullám koherenciát megmutató EEG vizsgálatok a frontális lebenyben megjelenő szinkronizált alfahullámmal együtt megalapozták a „pihenő éberség” vagy „tiszta tudat” EEG lenyomatát, mely belső tapasztalatot általában minden ember leír, aki gyakorolja a TM technikáját.

Referencia: Cognitive Processing 11:1 (2010); Consciousness and Cognition, 8, 302-318, 1999; International Journal of Neuroscience 14: 147–151, 1981; Science 167 (1970); Scientific American 226 (1972); American Journal of Physiology 221 (1971); Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 35 (1973

Dr Fred Travis agykutató bemutatója a TM alatti koherens agyműködésről