broader-comrehensionA mezőfüggetlenséget a tapasztalatok feldolgozásának és beépítésének képességével, az elme és az érzékelés tisztaságának nagyobb szervezőerejével, a fejlettebb emlékezőképességgel, a nagyobb alkotóképességgel és a szilárd belső referenciaponttal hozzák összefüggésbe. Az eredmények azt mutatják, hogy a TM módszer nagyobb mezőfüggetlenséget fejleszt ki a gyakorlókban. Ez pedig azért is figyelemreméltó, mert korábban úgy gondolták, hogy ezek az alapvető észlelési képességek a korai felnőttkort követő időszakokban már nem fejlődnek.

Referencia: Perceptual and Motor Skills 39: 1031–1034, 1974.