Sok neves TM gyakorló azért olyan sikeres, mert hatalmas kreativitással bír. Sokan boldogan számolnak be a TM-nek a kreativitásukra gyakorolt jó hatásáról.

A kreativitás, talán még az élet egyéb aspektusainál is jobban függ attól, mennyire képes az agy koherensen, egységes egészként működni. A tudományos körökben erre „teljes agy kreativitás”-ként utalnak. Ezt a képességet pedig EEG koherencia méréssel lehet vizsgálni, s azt állapították meg, hogy a transzcendálásnak minden más eddig kutatott tapasztalatnál erősebb EEG koherencia növelő hatása van.

Sok figyelemreméltó kutatás számol be a kreativitás növekedéséről is. A legmélyebb benyomást talán az a kutatás gyakorolhatja ránk, melyben 3 egyéni kutatás eredményét vetették össze egy nagyobb vizsgálatban, Thaiföldön.

A szellemi teljesítmény teljes körű fejlődése

holistic-improvement-in-intellectual-performance362 tajwani kisiskolást véletlenszerűen 4 csoportra osztottak: az egyik csoport TM-et gyakorolt, a másik 3 csoport volt a kontroll csoport, melyek közül 1 csoportnak megengedték, hogy napközben szunyókáljanak, a másik csoport tagjai kontemplatív meditációs technikát gyakoroltak, míg a harmadik csoportnak semmi különös gyakorlatot nem adtak. Hat-tizenkét hónap elteltével, amikor a másik 3 csoporttal összehasonlították, egy 5 skálás, értelmi képességeket mérő vizsgálatban, melyben többek között a „teljes agy kreativitás” mérése is szerepelt, nagyon jelentős fejlődést figyeltek meg a TM-es csoportnál. A növekedés mértéke olyan erőteljes és tartós volt, hogy a p érték („probability” – a valószínűsége annak, hogy az eredmény a véletlennek köszönhető) 1 az 12.5 milliárdhoz volt. p=0,0000000008 A tudósokra általában már az is nagy hatással van, ha ez az érték 1 a 20-hoz, azaz (p<0,05), s minél kisebb a p érték, az eredmény annál átütőbb. A TM-es diákoknál ugyanakkor emellett még a stressz tünetek jelentős csökkenését is megfigyelték.

S talán még érdekesebbnek hangzik az a kutatás, melyben azokat a gyermekeket vizsgálták meg, akik a TM-et iskolai tanulmányuk teljes ideje alatt gyakorolták a tanmenet részeként. Ezek a gyermekek ezidáig 4 alkalommal nyerték meg a Kreatív Problémák Világbajnokságát, annak ellenére, hogy a világ legkreatívabb gyermekei közül mintegy 100 000-et látnak vendégül ezen a versenyen.

Referencia: Intelligence 29 (2001): 419–440.