Hatékony stressz és szorongáscsökkentés

Csökkenő stressz és szorongás A módszeren végzett tudományos kutatás kimutatta, hogy a TM® stressz és szorongáscsökkentő hatása kétszer olyan erőteljes, mint más technikáké. A kutatás egy 146 független felmérés alapján készült meta-analízis volt, melyet a Klinikai Pszichológia Folyóiratában (Journal of Clinical Psychology) publikáltak. Stanford Egyetem: A 146 független felmérésből készült meta-analízis szerint a Transzcendentális Meditáció…

Javuló emlékezőképesség

Azok az egyetemi hallgatók, akiknek megtanították a Maharishi-féle Transzcendentális Meditáció technikáját, a technika mindössze 40 napig tartó gyakorlása után növekvő csoportosítási képességet (clustering) mutattak a rövidtávú memóriában, mely a gondolkodási folyamat fejlettebb szerveződésére utal. Véletlenszerűen kiválasztott kontroll csoportokkal hasonlították össze őket, mely csoportokat mindössze arra kértek meg, hogy naponta kétszer üljenek le és csukják be…

Növekvő kreativitás

Sok neves TM gyakorló azért olyan sikeres, mert hatalmas kreativitással bír. Sokan boldogan számolnak be a TM-nek a kreativitásukra gyakorolt jó hatásáról. A kreativitás, talán még az élet egyéb aspektusainál is jobban függ attól, mennyire képes az agy koherensen, egységes egészként működni. A tudományos körökben erre „teljes agy kreativitás”-ként utalnak. Ezt a képességet pedig EEG…

Javuló értelmi képességek

A TM-en végzett kutatások megváltoztatják az intelligenciáról hosszú ideje kialakult elképzeléseket A tudósok és a pszichológusok hosszú éveken át úgy hitték, hogy az IQ (intelligencia hányados) egy velünk született adottság, melyet elsősorban a genetika határoz meg. Úgy gondolták, hogy az agy, mely a gyermekkor átalakulásai során nagyon sokat fejlődik, felnőttkorban már egyáltalán nem mutat változást.…

Jobb felfogóképesség és javuló figyelem

A mezőfüggetlenséget a tapasztalatok feldolgozásának és beépítésének képességével, az elme és az érzékelés tisztaságának nagyobb szervezőerejével, a fejlettebb emlékezőképességgel, a nagyobb alkotóképességgel és a szilárd belső referenciaponttal hozzák összefüggésbe. Az eredmények azt mutatják, hogy a TM módszer nagyobb mezőfüggetlenséget fejleszt ki a gyakorlókban. Ez pedig azért is figyelemreméltó, mert korábban úgy gondolták, hogy ezek az…

Agyhullám koherencia a TM technika gyakorlása alatt

Az agykutatók azt találták, hogy a Transzcendentális Meditáció gyakorlása alatt az agy sokkal koherensebb, avagy rendezettebb, összeszedettebb lesz, illetve a napi kétszeri rendszeres gyakorlás eredményeképpen az agyműködés hatékonyságának növekedése idővel még tovább fokozódik. Ez a hatás aztán a meditáción kívül, a napi életben is megmarad, ekképpen az egyén szellemi teljesítőképességét és egészségi állapotát is javítja.…

Az agy rejtett tartalékainak mozgósítása

A Transzcendentális Meditáció gyakorlása alatt az agy szomatoszenzoriális ingerekre adott válaszreakcióinak korai (érzékszervi) összetevőit a kortex nagyobb területe dolgozza fel, ami arra enged következtetni, hogy az ingerre adott válasz létrehozásában az egész agy jóval nagyobb területe vesz részt, mint meditáció előtt. Referencia: Human Physiology 25: 171–180, 1999.